חדשות

תפילה בעת הפרשת חלה

י"ט תמוז התשס"ה 26/07/2005 22:48

מוצע ע"י רבנים חשובים, לפרסם ברבים על בקשה מכל אשה המכינה עיסה לחלות לקראת
שבת, להפריש חלה תוך תפילה לביטול גזירת הגירוש על עם ישראל בארץ ישראל.

וזו לשון התפילה.

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתרחם על כל איש ואישה, קטן או
גדול, יחיד ורבים מעמך ישראל, אשר הם שרויים בצער, אנא ה' תצילם מצרתם, ברכם
מברכותיך, החזירם בתשובה שלימה, ותגאלנו גאולה שלימה למען שמך, ויקויים בנו
והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.

ותכוון ליבה שזכות הפרשת חלה זו, היא למען ביטול גזירת הגירוש, ולמען לא תקיא
ארץ ישראל את יושביה, אמן.


שלח לחבר

שלח כתבה לחבר

הערות:

שלח ל - e-mail:

שם השולח:

e-mail השולח:

הוספת תגובה

כותרת:

שם:

אימייל

מגורים:

שים לב!

מערכת Yeshanews שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם תגובות שאינן ראויות לפרסום.

אין תגובות לכתבה
 

פרסומת