חדשות

בקשה למתן הוראה להתפטרות ראש הממשלה בגין כתב האישום נגד בנו

המטה למען ארץ ישראל י"ט תמוז התשס"ה 26/07/2005 22:54

לכבוד

עו"ד מנחם מזוז, היועץ המשפטי לממשלה

משרד המשפטים

ירושלים

בפקס: 6467001 - 02הנדון: בקשה למתן הוראה להתפטרות ראש הממשלה אריאל שרון בגין כתב האישום נגד בנו עומרי שרון וראשי קמפיין הבחירות שלו1. היום הודעת ליו"ר הכנסת כי אתה עומד להגיש כתב אישום נגד עומרי שרון וראשי קמפיין הבחירות של אריאל שרון בגין שורה של עבירות פליליות הנוגעות לקבלת כספים ששימשו לקמפיין הבחירות של ראש הממשלה, אריאל שרון, לראשות הליכוד.2. אין חולק כי הכספים שהוציא עומרי שרון ומנהלי הקמפיין שלו, באופן מושחת ותוך ביצוע עבירות פליליות, קיבל אביו אריאל שרון כתרומות אסורות ובאמצעות השימוש באותם כספים נבחר אביו לראשות הממשלה.3. יתרה מכך, בכתב האישום שאתה הגשת נכתב מפורשות:

10. סמוך לאחר מכן, נטל צוקר את הדו"ח המסכם ונפגש עם אריאל שרון. במהלך הפגישה, חתם אריאל שרון על-גבי הדו"ח המסכם. צוקר העביר את הדו"ח המסכם לרו"ח אלעד מאירי, ממשרדו של רו"ח אביגדור יצחקי.

11. במעשיו המתוארים לעיל, גרם נאשם 1 למטה הרשמי, ביודעין ובכוונה לרמות, להכין דו"חות מוקדמים ודו"ח מסכם כוזבים באופן הנחזה להראות כאילו סך התרומות שקיבל קמפיין שרון היה 139,776₪ בעוד שבפועל, קיבל אריאל שרון למעלה משישה מיליון ש"ח תרומות במסלול הסמוי.

12. כתוצאה מהמצג הכוזב שהעביר נאשם 1 למטה הרשמי, רשם המטה רשמי והעביר למוסד לביקורת דוחות מוקדמים כוזבים ודוח מסכם כוזב לפיהם סך התרומות היה 139,776₪ בלבד.

13. במעשיו המתוארים לעיל, גרם נאשם 1 למטה הרשמי, ביודעין ובכוונה לרמות, להכין דו"חות מוקדמים ודו"ח מסכם כוזבים באופן הנחזה להראות כאילו סך ההוצאות שהוצאו למימון קמפיין שרון היה 972,396₪ בעוד שבפועל נתקבלו תרומות והוצאו הוצאות במסלול הסמוי בסך העולה על שישה מיליון ש"ח.

14. כתוצאה מהמצג הכוזב שהעביר נאשם 1 למטה הרשמי, רשם המטה רשמי והעביר למוסד לביקורת דו"חות מוקדמים כוזבים ודו"ח מסכם כוזב לפיהם סך ההוצאות היה 972,396₪ בלבד.

15. במעשיו אלה גרם ביודעין נאשם 1 לאריאל שרון לחתום על התצהירים הנלווים לדו"חות המוקדמים בהציגו מצג כוזב לפיו הנתונים בדו"חות המוקדמים מלאים ומדויקים, בעוד שבפועל השמיט נאשם 1 ביודעין את כל התרומות שנתקבלו במסלול הסמוי וההוצאות שהוצאו במסגרת זו. "4. האם מאן דהוא יוכל להיתמם ולטעון כי אריאל שרון, פוליטיקאי בעל נסיום של למעלה מ – 30 שנה, לא ידע את ההבדל בין קמפיין בו מוציאים 800 אלף ₪ לקמפיין של ששה מיליון ₪, בעוד שמעורבותו בקמפיין שזורה לאורך ולרוחב כתב האישום. להלן שלל דוגמאות:

7. עובר ובסמוך לתאריכים 12.08.99 ו-29.08.99 נפגש ליבר עם אריאל שרון והעביר לעיונו ולחתימתו את הדו"חות המוקדמים (להלן – "הפגישות"). במהלך הפגישות עיין אריאל שרון בדו"חות המוקדמים וחתם על תצהירים המאמתים את נכונות האמור בהם (להלן – "התצהירים הנלווים לדו"חות המוקדמים"). ליבר נטל את הדו"חות המוקדמים והתצהירים הנלווים והעבירם לדואק.


13. במועד שאינו ידוע למאשימה, במהלך חודש יוני 99' או בסמוך לכך, פנה אריאל שרון לד"ר צבי ליבר (להלן: "ליבר") וביקשו לרכז את הנושא הכספי ולנהל את המערכת החשבונאית של מטה אריאל שרון לקראת פריימריס 99' (להלן: "המטה הרשמי"). ליבר נענה לבקשה.

14. במטה הרשמי של אריאל שרון החלו להיערך להתמודדות על ראשות מפלגת הליכוד בפריימריס 1999. אריאל שרון הסמיך את נאשם 1 לנהל את מערכת הבחירות מטעמו ועבורו.

15. ביום 23.06.99 מסר אריאל שרון שק אישי בחתימתו על-סך 50,000 ₪ לצורך פתיחת החשבון הרשמי של פריימריס 99'. סמוך לאחר מכן, פתח ליבר חשבון שמספרו 136603 בבנק דיסקונט, סניף רש"י ברמת-גן על-שם: "אריאל שרון בחירות מקדימות ליו"ר הליכוד – 1999" (להלן: "החשבון הרשמי"). נאשם 1 וליבר היו בעלי זכות החתימה בחשבון הרשמי (להלן: "מורשי החתימה"). "


29. במהלך חודש יולי 99', פנה אריאל שרון לדורון שמואלי (להלן: "שמואלי"), שהיה שותף בחברת "ניו-אינטרנשיונל קונספט", וביקשו לנהל עבורו את יום הבחירות. שמואלי נענה לבקשה ונאשם 1 סיכם עם שמואלי את פרטי ההתקשרות ביניהם לרבות תנאי שכרו, בתמורה לפעילותו עבור קמפיין שרון (להלן: "השירותים שנתן שמואלי"). "45. עבור התשלום לשליכטר במסלול הגלוי הוציא שליכטר חשבונית למטה הרשמי שמספרה 1653 מיום 30.09.99 (וקבלה 0329 מיום 05.10.99) של חברת יעוד. על החשבונית הנ"ל, רשם שליכטר את המלים: "לכבוד אריאל שרון – בחירות מקדימות ליו"ר הליכוד" וכן: "כ"א ליום הבחירות" והעבירה למטה הרשמי.

46. במעשיו אלה, שילם נאשם 1, בסיועו של נאשם 2, סך של 1,862,000₪ תמורת השירותים שנתן שליכטר לקמפיין שרון, באמצעות השיקים החתומים של נאשמת 3 ולא באמצעות שיקים המשוכים מהחשבון הרשמי - התשלומים לשליכטר מפורטים בנספח.


79. ממצאי הסקרים הנ"ל, הוצגו על-ידי גייר לנאשם 1, לאריאל שרון ולמשתתפים נוספים בישיבות שנערכו מעת לעת.

5. להזכירך כי בשנת 1977 דרש היועץ המשפטי דאז, אהרון ברק, מראש הממשלה דאז, יצחק רבין ז"ל, להתפטר עקב חשבון הדולרים של לאה רבין ז"ל. יצחק רבין לא נבחר בזכות הכספים האלה, והמדובר היה בסכומים זניחים ביחס לאלה של שרון.6. הינך מתבקש בזאת להורות לראש הממשלה, אריאל שרון, להתפטר מתפקידו כראש הממשךה בגין חתימתו על דו"חות ותצהירים כוזבים כמפורט בכתב האישום, ובגין העובדה שהוא נבחר לתפקידו הנוכחי בזכות הכספים המושחתים שהושגו תוך ביצוע עבירות פליליות חמורות.7. נבקשך להודיענו בתוך עשרה ימים את עמדתך בנושא.בכבוד רב,אביעד ויסולי, יו"ר המטה


שלח לחבר

שלח כתבה לחבר

הערות:

שלח ל - e-mail:

שם השולח:

e-mail השולח:

הוספת תגובה

כותרת:

שם:

אימייל

מגורים:

שים לב!

מערכת Yeshanews שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם תגובות שאינן ראויות לפרסום.

 

פרסומת